Oplossingsgericht werken
Binnen de Jeugdzorg wordt met de klanten gewerkt via het oplossingsgericht werken. In de loop van de tijd is bij het voeren van sollicitatiegesprekken met Jeugdzorgwerkers gebleken dat bij afronden van de studie Social Work weinig kennis actief is van deze methodiek. Oplossingsgericht werken is bewezen effectief voor zowel hen die hun hulp ontvangen als hen die hulpverlenen. Klanten worden in hun kracht gezet en medewerkers voorkomen dat zij opbranden door dat ze duurzame veranderingen in het gezin kunnen creëren met behulp van het oplossingsgericht werken. Zij maken zichzelf als het ware overbodig bij goed gebruik van de methodiek.

Doelgroep
Alle Jeugdzorgwerkers

Gewenste resultaten van de workshop
De Jeugdzorgwerkers voelen zich competent in het oplossingsgericht werken met kinderen en in de gezinnen.

De klanten worden in hun kracht gezet en hebben vertrouwen in hun eigen vaardigheden om de problemen in hun leven op te lossen zonder verdere hulp van de Jeugdzorgwerker.

Na de workshop

  • Kunnen Jeugdzorgwerkers de voornaamste uitgangspunten van het oplossingsgericht werken benoemen
  • Kunnen de Jeugdzorgwerkers het nut van oplossingsgericht werken benoemen
  • Kunnen de Jeugdzorgwerkers oplossingsgerichte techniek toepassen in de praktijk
  • Kunnen de Jeugdzorgwerkers een goede basishouding als hulpverlener aannemen om oplossingsgericht te kunnen werken met behulp van het stroomschema

Praktische invulling
De workshop wordt gegeven in twee dagdelen aan alle Jeugdzorgwerkers. De training is geschikt voor maximaal 12 deelnemers per groep. Uitgebreide instructies voor de Workshops zijn beschreven in een aparte bijlage zodat groepsbegeleiders het proces kunnen begeleiden

Elke workshop mag 20 minuten actief zijn en 10 minuten overgangstijd hebben. Voor iedere workshop staat 30 minuten benodigde tijd.

Vereisten voor deelname

– HBO niveau
De workshop is ontwikkeld op hbo-niveau omdat de basiskennis van oplossingsgericht werken er moet zijn, het vermogen om op hbo-niveau te kunnen reflecteren en de vaardigheid om op hbo-niveau feedback te kunnen geven. Ten slotte bevat de workshop elementen om zelf interventies uit te kunnen werken vanuit het oplossingsgericht denken. De deelnemers moeten op hbo-niveau doelen kunnen formuleren.

– Nog iets?
– Nog iets?

Direct aanmelden