Training: Ho, tot hier en niet verder!

Onderstaande training is in het voorjaar van 2022 afgerond en wordt in 2022 niet meer aangeboden. 

Voor wie is de training?

Deze training is voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar met een beperking (zoals ADHD, autisme en hechtingsproblematiek). Door deze beperking kunnen zij zich onzeker voelen en moeite hebben met het hebben met sociale contacten. Ze reageren vaak teruggetrokken of juist te uitgesproken om hun eigen onzekerheid niet te laten zien. De kans bestaat dat zij slachtoffer worden van grensoverschrijdend gedrag door anderen of zelf grensoverschrijdend gedrag vertonen. 

Wat is het doel?

Het doel van de training is dat de weerbaarheid, het zelfbeeld en het zelfvertrouwen van het kind groeit.

Hoe gaan we te werk?

‘Ho! Tot hier en niet verder’  is een psychosociale weerbaarheidstraining. Tijdens de training worden kinderen zich meer bewust van hun houding en gedrag. De training is vooral interactief. Spelende wijs werken we met de kinderen aan de volgende punten:

  • Zelfbewustzijn
  • Regulatie van gevoelens, gedachten, gedrag en ervaringen  
  • Sociale interactie, verbinding en autonomie

Waar en wanneer?

De training vindt plaats bij Distinto: Stockholm 10 in Barendrecht. De training start op 7 maart 2022. Er zijn tien bijeenkomsten voor de kinderen (16.00-18.00 uur) en twee voor de ouders (19.00-19.30 uur). Alle bijeenkomsten voor de kinderen zijn op maandag en de ouderbijeenkomsten zijn op donderdagavond

Wat zijn de kosten?

Voor kinderen uit de Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt de cursus gefinancierd door het CJG.

Interesse?

Aanmelden kan via: www.centrumvoorjeugdengezin.nl. Niet woonachtig in de BAR gemeenten maar wel interesse? Mail voor meer informatie naar: training@distinto.nl.