ANBI

Publicatieplicht ANBI

Stichting Distinto en Stichting Huis Distinto (steunstichting Distinto) staan geregistreerd als algemeen nut beogende instellingen (ANBI). Beide stichtingen zijn als ANBI verplicht om verschillende gegevens te publiceren. Vanaf 1 juli 2021 geldt de verplichting om gebruik te maken van door de overheid beschikbaar gestelde standaardformulieren:

Algemene gegevens

Stichting Distinto
Kamer van Koophandel: 52418812
Rekeningnummer: NL14 RABO 0144 0326 78

Stichting Huis Distinto
Kamer van Koophandel: 24375305
Rekeningnummer: NL28 RABO 0109 2671 41

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de directeur-bestuurder en beoordeelt in dit kader het functioneren van de organisatie. De Raad van Toezicht van Distinto werkt onbezoldigd en bestaat uit de volgende personen:

  • Alexander van der Bijl, voorzitter
  • Robert-Jan Borsboom, secretaris
  • Ria Heijkoop
  • Jessica Tijmons
  • Tycho Jansen

Bestuur

Ingrid Hartog is directeur-bestuurder van Stichting Distinto en Stichting Huis Distinto.

Medewerkers

Alle medewerkers vallen wat betreft arbeidsvoorwaarden (waaronder ook de salariëring) onder de cao Jeugdzorg en zijn aangesloten bij pensioenfonds PFZW.