Disclaimer

Disclaimer

Distinto is eigenaar van deze website (distinto.nl), met uitzondering van de links naar andere websites. We besteden veel zorg en aandacht aan de inhoud van de site. Toch is het mogelijk dat de getoonde inhoud onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud kunt u geen rechten ontlenen.

De inhoud van deze website wordt regelmatig aangepast. Distinto heeft het recht dit op ieder moment en zonder voorafgaande kennisgeving te doen.

U kunt Distinto niet aansprakelijk stellen voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die verband houdt met of in verband kan worden gebracht met deze website.

Hyperlinks

Op deze website vindt u links naar andere sites die geen eigendom zijn van Distinto. Wij selecteren deze links zorgvuldig, maar wij kunnen niet garant staan voor de inhoud en het functioneren van de links.

Copyright

De inhoud van distinto.nl is auteursrechtelijk beschermd. Als u onderdelen van onze website overneemt, bent u dus verplicht de bron te vermelden. Neem bij twijfel over auteursrechten e.d. contact met ons op.

Wij stellen het zeer op prijs als u fouten of andere onvolkomenheden aan ons doorgeeft via info@distinto.nl.