Hulp op maat!

Distinto is een jeugdhulporganisatie in Barendrecht en biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren die te maken hebben met onder andere psychische of psychiatrische problematiek. Te denken valt aan ADHD, autisme, angst, depressie of hechtingsproblemen.

Aanbod

Ons aanbod is erop gericht kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling, hun zelfstandigheid te bevorderen en hen handvatten te bieden om goed om te gaan met de aanwezige problematiek.

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek wordt ingezet om erachter te komen wat de oorzaak is van de problemen waar een kind tegenaan loopt.

Lees meer…

Behandeling

Ook voor een breed aanbod van onderzoek en behandeling kunt u bij ons terecht.

Lees meer…

Opvang

Naast dagopvang organiseren we in het weekend en de schoolvakanties ook logeeropvang.

Lees meer…

Begeleiding

Begeleiding in de thuissituatie wordt ingezet om wat moeilijk loopt te veranderen.

Lees meer…

Zorg en onderwijs

Wij bieden diverse vormen van jeugdhulp aan om uitval op school te voorkomen.

Lees meer…

Training

Wij bieden preventieve en behandelende trainingen aan.

Lees meer…

Ontwikkelings-
gericht logeren

Dit intensieve logeertraject van drie maanden richt zich op de ontwikkeling van dagelijkse vaardigheden.

Lees meer…

Ervaringen

‘Mijn kind is heel erg gegroeid naar een zelfstandige puber. Ik zie dat hij grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt in de tijd dat hij bij Distinto is geweest.

Oktober 2023

“De zorg die we bij Distinto kregen gaf een stukje verlichting voor het gezin en tijdens het logeren in de weekenden oefende hij met het leren loslaten van mij als moeder.”

Oktober 2023

“Hij vond het fijn dat we hebben kunnen helpen, zodat hij weer terug kan gaan naar school. Jullie hebben hem geholpen om zijn zelfvertrouwen weer terug te vinden.”

Oktober 2023

‘Stabiliteit en rust ontvangen omdat ons kind zich serieuzer met school is gaan bemoeien en hier meer inzicht in heeft gekregen.’

September 2023

“De zorg is als prima en goed ervaren. Ik heb een stukje zelfstandigheid geleerd en kan dingen nu beter loslaten.”

Augustus 2023

‘Ons kind heeft sprongen gemaakt in positieve richting, doordat de hulpvraag professioneel en gerichts is opgepakt.’

Juli 2023

‘De hulp heeft inzicht gegeven in de beperkingen waar we op in kunnen zetten bij onze zoon. Zo hebben we ook onze verwachtingen kunnen bijstellen, zo is er een stukje acceptatie ontstaan.’

Juli 2023

‘Ik heb de kindgerichte benadering op mijn kind met speciale behoeften zeer gewaardeerd! Dit heb ik ervaren bij alle hulpverleners van Distinto die bij ons gezin betrokken waren.’

Juli 2023

‘Het heeft veel geholpen waarbij de zorg uit handen werd genomen.’

Juli 2023

‘De begeleiding heeft goed geholpen en het gaat beter met mij. Ik ben zelfstandiger geworden.’

Juni 2023

“Voor zowel ons als ons kind, is het na een traumatisch ervaring een fijne plek geweest. Het heeft ons vertrouwen gegeven. Ons kind was geen nummertje, maar mocht hier ook zijn.”

Mei 2023

“We kregen inzicht in ons kind en een stukje duidelijkheid voor het geven van verdere handvatten in zijn omgeving.”

Maart 2023

“Het heeft rust en inzicht gegeven. We hebben als ouders meer over het gevoel kunnen praten.”

Maart 2023

“We zijn erg tevreden over de hulpverlening en hulpverlener. Er is veel kennis, empathie en betrokkenheid. We kregen meer inzicht en begrip in de beperkingen en mogelijkheden van ons kind. We zijn ons bewuster geworden van ons eigen handelen als opvoeders.”

Maart 2023

“We hebben handvatten gekregen in de opvoeding; een reddingsboei. We hebben steun ervaren in de opvoeding. We hebben het gevoel gehad dat we samen konden zoeken naar wat het beste en het meest passend was voor ons kind.” 

Maart 2023

“De begeleiding was een positieve en goede verandering in het leven van mijn kind.”

Maart 2023

Mijn zoon heeft leuke momenten gehad bij de opvang en contact kunnen maken met andere kinderen.

Februari 2023

De ambulante begeleiding van Distinto was erg fijn, ik heb veel advies gekregen”

Februari 2023

Het diagnostiek-traject gaf verheldering en inzicht. We laten elkaar nu meer in onze waarden.

Februari 2023

De begeleiding heeft ervoor gezorgd dat er meer acceptatie komt, dat ons kind voor zichzelf anders is en dat wij als ouders weten dat zijn hersenen anders werken.

Februari 2023

De ouderbegeleiding heeft ons geholpen de handleiding voor de opvoeding te ontdekken. We konden ons verhaal kwijt. Onze zoon heeft geleerd om zijn emoties te reguleren.

Februari 2023

Voor ons heeft de zorg ontlasting geboden omdat ons kind niet naar school ging. Vooruitzicht op het vervolg, hoop op een nieuwe plek een goed vooruitzicht.”

Januari 2023

Het heeft ervoor gezorgd dat onze familieband hechter is geworden en wij veel beter kunnen communiceren met elkaar.

Januari 2023

Verhelderend, duidelijk gemaakt welke richting wij op moesten gaan voor de vervolgstap voor ons kind. Fijn dat er onderzocht is bij Learn2Do wat hij wel en niet aankan.

Januari 2023

De zorg heeft veel voor ons betekend, het heeft voor balans gezorgd in onze situatie. Vanuit deze balans kan ons kind nu op een nieuw plekje verder ontwikkelen en doorgroeien.

Januari 2023

De laagdrempelige hulp aan huis gaf steun in de rug. Het waren voor mij oplaadpunten, waardoor ik weer de energie kreeg om verder te kunnen.

Januari 2023

“Mede dankzij de hulp van Distinto heeft de jongere zich op sociaal emotioneel gebied ontwikkeld tot wie hij nu is.”

December 2022

“We hebben gezien dat ons kind zich kan aanpassen in een andere omgeving en contacten kan aangaan met andere kinderen en met de begeleiding. Er kwam inzicht wat qua zorg wel en niet passend is voor de toekomst.”

December 2022

Wij zijn blij geweest met de hulp van Distinto. We hebben het erg gewaardeerd dat jullie niet opgeven. Wij hebben goede ervaringen met Distinto.

Oktober 2022

De tijd dat onze zoon bij de begeleiding was, was er thuis verlichting. We zijn erachter gekomen dat er intensievere hulp nodig is.

Oktober 2022

“De hulp heeft ervoor gezorgd dat onze kinderen sterker zijn en meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ze zijn echt gegroeid in hun ontwikkeling en kunnen beter omgaan met wat ze lastig vinden. Ze hebben stapjes gemaakt in zichzelf leren accepteren, ook al blijft dit soms lastig.”

Augustus 2022

“We hebben de zorg als prettig ervaren.”

Augustus 2022

“Er was support en een spiegel waardoor er inzicht en tools waren om vooruit te komen.”

Juli 2022

“Contact met de leeftijdsgenoten was erg belangrijk, onze zoon heeft geleerd om daar mee om te gaan.
Daarnaast heeft hij inzicht gekregen in zichzelf, hij kan nu aangeven wat hij ergens van vindt.

Juli 2022

“Voor ons als pleegouders was het logeerweekend heel fijn, we kwamen in dat weekend aan onszelf toe. Het heeft veel gebracht; een gigantische ontlasting. Er zijn veel dingen geleerd tijdens de logeeropvang. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden, het rekening houden met een ander.”

Juni 2022

“Ik had het gevoel dat ik niet meer alleen was. Dat was echt erg fijn. Begrip en erkenning vond ik heel prettig daar waar het in mijn omgeving vaak miste. Ook heb ik veel aan de psycho-educatie gehad, die kennis hielp mij in de opvoeding verder.”

Mei 2022

“De kinderen hebben hun sociale vaardigheden ontwikkeld op de opvang. Het heeft onze band als gezin versterkt.”

December 2021

“Distinto heeft ons houvast, handvaten, bevestiging en een luisterend oor geboden. Ze staan naast de ouder en kijken mee.”

December 2021

“Wij hebben de zorg ervaren als: betrokken, positief en steunend. De begeleiders zijn kundige mensen met wie je je zorgen kunt delen en die overige gezinsleden betrekken in het proces.”

November 2021

“We voelen ons begrepen en hebben hulp ervaren in het acceptatieproces van ons kind. We zijn ons bewust geworden van onze eigen rol en ons eigen gedrag: zelfreflectie op gang brengen. We hebben tools gekregen om de opvoeding vorm te geven, wat onze zoon nodig heeft.”

November 2021

Identiteit

Distinto heeft een christelijke identiteit. In ons doen en laten willen wij herkenbaar zijn als organisatie die open staat voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond.

Laatste nieuws

Samen delen, samen weten

Samen delen, samen weten

Als vader of moeder ben je er enorm mee geholpen als je er in de opvoeding van je kinderen niet alleen voor staat. Het is fijn als je terecht kunt in je netwerk voor advies, of gewoon om even uit te puffen en stoom af te blazen. Samen kom je verder, zeker ook als...

Lees meer