Hulp op maat!

Distinto is een jeugdhulporganisatie in Barendrecht en biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren tot en met achttien jaar die te maken hebben met onder andere psychische of psychiatrische problematiek. Te denken valt aan ADHD, autisme, angst, depressie, trauma of hechtingsproblematiek.

Aanbod

Ons aanbod is erop gericht kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling, hun zelfstandigheid te bevorderen en hen handvatten te bieden om goed om te gaan met de aanwezige problematiek.

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek wordt ingezet om erachter te komen wat de oorzaak is van de problemen waar een kind tegenaan loopt.

Lees meer…

Behandeling

Ook voor een breed aanbod van onderzoek en behandeling kunt u bij ons terecht.

Lees meer…

Ontwikkelings-
gericht logeren

Dit is een intensief logeertraject van drie maanden waarbij een kind wekelijks van maandag tot woensdag bij Distinto is.

Lees meer…

Begeleiding

Begeleiding in de thuissituatie wordt ingezet om wat moeilijk loopt te veranderen.

Lees meer…

Zorg – onderwijs

Op diverse scholen in de regio bieden we jeugdhulp om uitval te voorkomen…

Lees meer…

Training

In samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) bieden we diverse trainingen aan.

Lees meer…

Opvang

Naast dagopvang organiseren we in het weekend en de schoolvakanties ook logeeropvang.

Lees meer…

Ervaringen

“Voor ons heeft de zorg ontlasting geboden omdat ons kind niet naar school ging. Vooruitzicht op het vervolg, hoop op een nieuwe plek een goed vooruitzicht.”

Januari 2023

“Het heeft ervoor gezorgd dat onze familieband hechter is geworden en wij vele beter kunnen communiceren met elkaar.”

Januari 2023

“Verhelderend, duidelijk gemaakt welke richting wij op moesten gaan voor de vervolgstap voor ons kind. Fijn dat er onderzocht is bij Learn2Do wat hij wel en niet aankan.”

Januari 2023

“De zorg heeft veel voor ons betekend, het heeft voor balans gezorgd in onze situatie. Vanuit deze balans kan ons kind nu op een nieuw plekje verder ontwikkelen en doorgroeien.”

Januari 2023

De laagdrempelige hulp aan huis gaf steun in de rug. Het waren voor mij oplaadpunten, waardoor ik weer de energie kreeg om verder te kunnen.

Januari 2023

“Mede dankzij de hulp van Distinto heeft de jongere zich op sociaal emotioneel gebied ontwikkeld tot wie hij nu is.”

December 2022

“We hebben gezien dat ons kind zich kan aanpassen in een andere omgeving en contacten kan aangaan met andere kinderen en met de begeleiding. Er kwam inzicht wat qua zorg wel en niet passend is voor de toekomst.”

December 2022

Wij zijn blij geweest met de hulp van Distinto. We hebben het erg gewaardeerd dat jullie niet opgeven. Wij hebben goede ervaringen met Distinto.

Oktober 2022

De tijd dat onze zoon bij de begeleiding was, was er thuis verlichting. We zijn erachter gekomen dat er intensievere hulp nodig is.

Oktober 2022

“De hulp heeft ervoor gezorgd dat onze kinderen sterker zijn en meer zelfvertrouwen hebben gekregen. Ze zijn echt gegroeid in hun ontwikkeling en kunnen beter omgaan met wat ze lastig vinden. Ze hebben stapjes gemaakt in zichzelf leren accepteren, ook al blijft dit soms lastig.”

Augustus 2022

“We hebben de zorg als prettig ervaren.”

Augustus 2022

“Er was support en een spiegel waardoor er inzicht en tools waren om vooruit te komen.”

Juli 2022

“Contact met de leeftijdsgenoten was erg belangrijk, onze zoon heeft geleerd om daar mee om te gaan.
Daarnaast heeft hij inzicht gekregen in zichzelf, hij kan nu aangeven wat hij ergens van vindt.

Juli 2022

“Voor ons als pleegouders was het logeerweekend heel fijn, we kwamen in dat weekend aan onszelf toe. Het heeft veel gebracht; een gigantische ontlasting. Er zijn veel dingen geleerd tijdens de logeeropvang. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden, het rekening houden met een ander.”

Juni 2022

“Ik had het gevoel dat ik niet meer alleen was. Dat was echt erg fijn. Begrip en erkenning vond ik heel prettig daar waar het in mijn omgeving vaak miste. Ook heb ik veel aan de psycho-educatie gehad, die kennis hielp mij in de opvoeding verder.”

Mei 2022

“De kinderen hebben hun sociale vaardigheden ontwikkeld op de opvang. Het heeft onze band als gezin versterkt.”

December 2021

“Distinto heeft ons houvast, handvaten, bevestiging en een luisterend oor geboden. Ze staan naast de ouder en kijken mee.”

December 2021

“Wij hebben de zorg ervaren als: betrokken, positief en steunend. De begeleiders zijn kundige mensen met wie je je zorgen kunt delen en die overige gezinsleden betrekken in het proces.”

November 2021

“We voelen ons begrepen en hebben hulp ervaren in het acceptatieproces van ons kind. We zijn ons bewust geworden van onze eigen rol en ons eigen gedrag: zelfreflectie op gang brengen. We hebben tools gekregen om de opvoeding vorm te geven, wat onze zoon nodig heeft.”

November 2021

Identiteit

Distinto heeft een christelijke identiteit. In ons doen en laten willen wij herkenbaar zijn als organisatie die open staat voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond.

Laatste nieuws

Samen delen, samen (z)weten

Samen delen, samen (z)weten

Ik werk bij een professionele Jeugdzorgorganisatie. Goede ontwikkelmogelijkheden, opleidingen, SKJ-registratie en vult u maar aan. Om te doen wat belangrijk is voor onze klanten worden we voorzien van alles wat we nodig hebben. Weet u wat ons meest gebruikte voorwerp...

Lees meer
Sterkte en wijsheid toegewenst!

Sterkte en wijsheid toegewenst!

“Opvoeding is het proces waarin een persoon - meestal een kind - wordt gevormd naar de normen en waarden van diens opvoeder(s) en daarmee meestal naar de voornaamste normen en waarden van de samenleving waarin hij leeft.” Wikipedia Vroeger was mijn moeder thuis, als...

Lees meer
De rol van jeugdprofessional als medeopvoeder

De rol van jeugdprofessional als medeopvoeder

𝐍𝐚𝐚𝐬𝐭 𝐝𝐞 𝐨𝐮𝐝𝐞𝐫𝐬 𝐳𝐢𝐣𝐧 𝐞𝐫 𝐨𝐨𝐤 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐨𝐩𝐯𝐨𝐞𝐝𝐞𝐫𝐬, 𝐳𝐨𝐚𝐥𝐬 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐚𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞 𝐨𝐧𝐳𝐞 𝐣𝐞𝐮𝐠𝐝𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐬. 𝐂𝐨𝐥𝐥𝐞𝐠𝐚 𝐀𝐠𝐧𝐞𝐭𝐡𝐚 𝐛𝐞𝐬𝐜𝐡𝐫𝐢𝐣𝐟𝐭 𝐢𝐧 𝐨𝐧𝐝𝐞𝐫𝐬𝐭𝐚𝐚𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐮𝐤𝐣𝐞 𝐡𝐨𝐞 𝐳𝐢𝐣 𝐡𝐢𝐞𝐫 𝐭𝐞𝐠𝐞𝐧𝐚𝐚𝐧 𝐤𝐢𝐣𝐤𝐭. Het werk in de jeugdzorg is samen te vatten in een groot rollenspel. Als jeugdzorgwerker kan ik soms...

Lees meer