Hulp op maat!

Distinto is een jeugdhulporganisatie in Barendrecht en biedt begeleiding en behandeling aan kinderen en jongeren die te maken hebben met onder andere psychische of psychiatrische problematiek. Te denken valt aan ADHD, autisme, angst, depressie of hechtingsproblemen.

Aanbod

Ons aanbod is erop gericht kinderen en jongeren te helpen in hun ontwikkeling, hun zelfstandigheid te bevorderen en hen handvatten te bieden om goed om te gaan met de aanwezige problematiek.

Diagnostiek

Diagnostisch onderzoek wordt ingezet om erachter te komen wat de oorzaak is van de problemen waar een kind tegenaan loopt.

Lees meer…

Behandeling

Ook voor een breed aanbod van onderzoek en behandeling kunt u bij ons terecht.

Lees meer…

Ontwikkelings-
gericht logeren

Dit intensieve logeertraject van drie maanden richt zich op de ontwikkeling van dagelijkse vaardigheden.

Lees meer…

Begeleiding

Begeleiding in de thuissituatie wordt ingezet om wat moeilijk loopt te veranderen.

Lees meer…

Zorg en onderwijs

Wij bieden diverse vormen van jeugdhulp aan om uitval op school te voorkomen.

Lees meer…

Training

Wij bieden preventieve en behandelende trainingen aan.

Lees meer…

Opvang

Naast dagopvang organiseren we in het weekend en de schoolvakanties ook logeeropvang.

Lees meer…

Ervaringen

“We hebben steun en begrip ervaren voor onze zoon en ons gezin. De oudergesprekken hebben geholpen om goed in te spelen op elkaar en op onze zoon. Er werd, met respect voor onze eigen opvoedingsstijl, in allerlei situaties met ons meegedacht waardoor we perspectief kregen. In de zorg voor onze zoon hebben we liefde ervaren. Jullie hebben veel moeite gedaan om hem te begrijpen en verder te helpen. Er was vanuit Distinto transparantie over verwachtingen en over mogelijkheden.”

“We hebben verduidelijking en bevestiging gekregen over wat er speelt bij onze zoon. Zowel hij als wij als ouders hebben handvatten gekregen om hiermee om te leren gaan. ”

April 2024

“Ik heb meer inzicht gekregen in hoe mijn zoon is, hoe ik hem kan sturen, wat wel en niet bij hem kan en wat ADHD voor hem en mij betekent.”

April 2024

“Extra inzicht in hoe we verder moeten met hulp en met elkaar. Ook hebben we hele fijne gesprekken gehad met de begeleider.”

April 2024

“Het gaf ons de ruimte om te werken aan onze thuissituatie, waardoor onze zoon optimaal kon ontwikkelen.”

Maart 2024

“Er is persoonlijke begeleiding geweest. Er is maatwerk geboden: overzicht en structuur is voor hem aangebracht en hij heeft zich hierdoor verder kunnen ontplooien.”

Maart 2024

“Zonder jullie was het een heel ander verhaal geweest. Het heeft hem echt verstevigd om dingen eigen te maken.”

Maart 2024

“De hulpvraag is beantwoord door middel van de ambulante begeleiding, dit is als zeer prettig ervaren.”

Februari 2024

“Wij hebben de zorg die geboden is als professioneel ervaren. Jullie hebben oog gehad voor de behoefte van ons kind en voor ons als ouders. Wij hebben dit als zeer ondersteunend ervaren.”

Februari 2024

“We hebben extra inzicht gekregen in hoe we verder moeten met hulp en met elkaar. Ook hebben we hele fijne gesprekken gehad met de begeleider.”

Februari 2024

“Het is een positieve plek waar ons kind tot ontwikkeling kon komen. Er is gekeken naar wat hij nodig heeft en daar is aan gewerkt. We hebben ons gehoord gevoeld.”

Januari 2024

‘Mijn kind is heel erg gegroeid naar een zelfstandige puber. Ik zie dat hij grote ontwikkelingen heeft doorgemaakt in de tijd dat hij bij Distinto is geweest.

Oktober 2023

“De zorg die we bij Distinto kregen gaf een stukje verlichting voor het gezin en tijdens het logeren in de weekenden oefende hij met het leren loslaten van mij als moeder.”

Oktober 2023

“Hij vond het fijn dat we hebben kunnen helpen, zodat hij weer terug kan gaan naar school. Jullie hebben hem geholpen om zijn zelfvertrouwen weer terug te vinden.”

Oktober 2023

‘Stabiliteit en rust ontvangen omdat ons kind zich serieuzer met school is gaan bemoeien en hier meer inzicht in heeft gekregen.’

September 2023

“De zorg is als prima en goed ervaren. Ik heb een stukje zelfstandigheid geleerd en kan dingen nu beter loslaten.”

Augustus 2023

Verhelderend, duidelijk gemaakt welke richting wij op moesten gaan voor de vervolgstap voor ons kind. Fijn dat er onderzocht is bij Learn2Do wat hij wel en niet aankan.

Juni 2023

Identiteit

Distinto heeft een christelijke identiteit. In ons doen en laten willen wij herkenbaar zijn als organisatie die open staat voor alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond.

Laatste nieuws

Stageplekken

Stageplekken

Ben jij op zoek naar eenleuke en leerzame stageplek? Je kunt bij ons stagelopen op de volgende afdelingen: OpvangDistinto biedt dagopvang en logeeropvang aan. Er is dagopvang op woensdag en zaterdag. Er wordt gewerkt met een overzichtelijke structuur en rustmomenten...

Lees meer
Liefde, geduld en wijsheid

Liefde, geduld en wijsheid

"De afgelopen jaren hebben veel ouders aangeklopt bij Distinto voor hulp voor hun kinderen. Er waren ook moedige ouders die openstonden voor ondersteuning in hun eigen opvoedingsvaardigheden. Door zowel kinderen te helpen vaardigheden aan te leren als ouders te...

Lees meer
Houden van alles wat je hebt

Houden van alles wat je hebt

Ik zit in de wachtkamer bij de tandarts. Voor me ligt een damesblad. Het thema is vakantie en daarmee is het blad voorzien van prachtige kiekjes. Close-ups van kinderen die zongebruind spelen op een schoon wit strand. Een vakantie picknick met full color afbeeldingen...

Lees meer