Klachten

Heeft u een klacht?

De medewerkers van Distinto doen hun uiterste best om de beste hulpverlening te bieden aan uw kind. Toch is het mogelijk dat u andere verwachtingen had of niet helemaal tevreden bent over de geleverde hulp. We raden u aan om daar niet mee rond te blijven lopen en de klacht te melden. We informeren u daarom in het kort hoe u dit kunt doen.

We maken onderscheid tussen: klachtopvang, klachtbemiddeling of -behandeling door de klachtenfunctionaris en klachtbehandeling door een externe klachtencommissie. 

Klachtopvang
We vragen u de klacht eerst te melden bij de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, of bij de betreffende leidinggevende. Als u het lastig vindt om dit rechtstreeks te doen, kunt u hiervoor ook het klachtenformulier op deze pagina gebruiken. Als de klacht niet snel kan worden afgedaan, raden wij u aan om een gesprek aan te vragen. Door met elkaar te praten, komen we hopelijk tot een oplossing. 

Klachtenfunctionaris
Wilt u rechtstreeks – zonder klachtopvang – een klacht indienen? Of heeft de klachtopvang de onvrede niet weggenomen? In dat geval kunt u telefonisch of schriftelijk contact opnemen met de externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris via het CBKZ te Gorinchem. (Centraal Bureau Klachtenmanagement in de Zorg) Deze klachtenfunctionaris geeft u onafhankelijk advies gedurende de klachtenprocedure. De contactgegevens van de klachtenfunctionaris: 

Klachtenfunctionaris Distinto
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
Tel.:  0183 – 682 829
E-mail: klachten@cbkz.nl 

Klachtencommissie
De klachtenfunctionaris kan voorstellen om de klacht te laten behandelen door de klachtencommissie. Ontvangt uw kind zorg op basis van de Jeugdwet? Dan kunt u altijd rechtstreeks bij onze onafhankelijke klachtencommissie terecht. De contactgegevens van de klachtencommissie:

Klachtencommissie Distinto
T.a.v. ambtelijk secretaris
Molenstraat 30
4201 CX Gorinchem
E-mail: klachten@cbkz.nl  

Geheimhouding
Zowel voor de klachtenfunctionaris als de klachtencommissieleden en alle anderen die zijn betrokken bij de zaak is geheimhouding verplicht. 

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van uw klacht. Kosten voor eventuele bijstand worden wel in rekening gebracht. 

Ondersteuning
Wilt u ondersteuning bij het indienen van uw klacht? U kunt dan contact opnemen met een vertrouwenspersoon van het AKJ. 

Website: www.akj.nl 
Telefoonnummer: 088 – 555 1000 

 Meer informatie
Hopelijk geeft deze informatie antwoord op de belangrijkste vragen rondom uw klacht. Indien u uitgebreide informatie wilt ontvangen, verwijzen wij u naar onze klachtenregeling. U kunt een digitaal exemplaar opvragen bij ons secretariaat: secretariaat@distinto.nl

 

Klachtenformulier

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.