Voor verwijzers

Aanbod

Distinto biedt de volgende producten aan:

 • Ambulante begeleiding
 • Ouderbegeleiding
 • Dagopvang en logeeropvang
 • Jeugdhulp op school
 • Learn2do! (Onderwijs-Zorg Arrangement)
 • Diagnostiek
 • Behandeling
 • Training

Locaties

Distinto is gevestigd in Barendrecht en werkt vanuit twee locaties:

 • Locatie Dennenhout (opvang en OZA)
 • Locatie Stockholm (behandeling en training)

Wachtlijst

Op dit moment is er een wachtlijst voor ambulante begeleiding, diagnostiek en behandeling. Voor ambulante begeleiding kan gerekend worden op twee maanden vanaf de intake. De wachttijd voor een intake is vier weken. Voor diagnostiek is de wachttijd voor een intake twee maanden en voor behandeling zes weken. Na de intake is de wachttijd voor behandeling twee maanden. Voor het onderwijs-zorg programma Learn2Do kan een intake al na twee weken plaatsvinden.

Distinto is gecontracteerd aanbieder in onderstaande gemeenten:

 • BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk)
 • Midden-Holland (Gouda, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas)
 • Zuid-Holland Zuid (Alblasserdam, Dordrecht, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Hoeksche Waard, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht)
 • Capelle aan den IJssel
 • Krimpen aan den IJssel

Klanten die in Rotterdam woonachtig zijn, kunnen via Timon of Youz aangemeld worden. Distinto is namelijk onderaannemer bij deze partijen.

Klanten die buiten bovengenoemde gebieden woonachtig zijn, kunnen bij ons terecht middels een Persoonsgebonden Budget (PGB) of een maatwerkvoorziening.

Na aanmelding wordt direct een afspraak met ouders gemaakt voor een intakegesprek. Desgewenst wordt ook de verwijzer hierbij betrokken. De hulpvraag wordt in kaart gebracht en wanneer vraag en aanbod op elkaar aansluiten wordt een hulpverleningsplan opgesteld.

Voor vragen of meer informatie kunt u als verwijzer terecht bij ons secretariaat:
0180-646444 (op werkdagen van 8:30 uur tot 15:30 uur)
secretariaat@distinto.nl

Tarieven

Distinto volgt de tarieven die de gemeente hanteert. Distinto brengt geen eigen bijdrage in rekening.