Samenwerking

Distinto werkt in opdracht van de diverse gecontracteerde gemeenten volgens de werkwijze 1Gezin1Plan op casusniveau samen met alle wijkteams, zorgaanbieders en zorgprofessionals die betrokken zijn bij de jeugdigen die jeugdhulp door Distinto aangeboden krijgen. Daarnaast heeft Distinto formele samenwerkingsafspraken over o.a. hoofd- en onderaannemerschap, ter beschikbaar stellen van ruimte en hoofdbehandelaarschap gemaakt met diverse zorgaanbieders.

Distinto werkt o.a. samen met: GZplus, PKJP, Roer Rotterdam, de Zorgnijverij, Elon, Yulius, Praktijk Marleen, Zorgboeren Zuid-Holland, Praktijk Effe Anders, Psychologenpraktijk Brouwer, Basic Trust, Lowster Coaching, MC Kinderplein, Eleos, Parnassia Groep, Timon, Youz, Agathos, Kroef Autismebegeleiding, Mentaal Beter, BOBA, ’s Heeren Loo en LowsterCoaching & Trainingen.

Onze belangrijkste formele samenwerkingspartners zijn:

GZ+

In de praktijk werkt Distinto nauw samen met GZ+, met name waar het gaat om diagnostiek en behandeling. Het behandelteam van Distinto voert diagnostiek en behandeling uit en GZ+ treedt hierin als hoofdbehandelaar op. Distinto en GZ+ werken samen vanuit een gedeelde visie op orthopedagogisch handelen. Deze visie komt voort uit de volgende kernwaarden: transparant, dialogisch, systeemgericht en veranderingsgericht.
www.gzplus.nl

PKJP

Distinto werkt ook samen met PKJP, een psychiatriepraktijk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Naast de doorverwijzingen die plaatsvinden, bijvoorbeeld als het gaat om vaktherapie, hebben PKJP en Distinto formele samenwerkingsafspraken gemaakt over het instellen van medicatie en/of medicatiecontrole voor klanten van Distinto.
www.pkjp.nl

RoerRotterdam

Bij zeer complexe gezinsproblematiek kan systeemtherapie (een deel van) de oplossing zijn. Distinto werkt waar nodig samen met de gezins- en relatietherapeuten van RoerRotterdam. Zij zijn gespecialiseerd in de manier waarop leefsituaties en relaties – samen het systeem – invloed hebben op problemen.
www.roerrotterdam.nl

De Zorgnijverij

Van zwakbegaafdheid (ZB) wordt gesproken als iemand een IQ heeft tussen de 70 en 85. Als sprake is van een licht verstandelijke beperking (LVB), heeft iemand tekorten in de verstandelijke functies (een IQ tussen 50-70) en tekorten in het aanpassingsvermogen. Deze tekorten ontstaan gedurende de ontwikkelingsperiode van een jeugdige. Het kan dus voorkomen dat jeugdigen met een beneden- of laaggemiddeld IQ in eerste instantie aangemeld worden bij Distinto, maar dat gaandeweg blijkt dat toch sprake is van LVB-problematiek. Dit vraagt inhoudelijk om andere expertise en daarnaast is doorgaans blijvend zware en intensieve zorg nodig, waardoor toeleiding naar de WLZ wenselijk is. In dergelijke situaties werkt Distinto samen met de Zorgnijverij, een organisatie die zich richt op begeleiding van jeugdigen en volwassenen met een verstandelijke beperking.
www.zorgnijverij.nl

LowsterCoaching & Trainingen

Kindercoaching is een laagdrempelige en makkelijk toegankelijke vorm van hulp. LowsterCoaching & Trainingen zet sterk in op preventie en vroegsignalering, om te voorkomen dat problemen zo groot worden dat ze nauwelijks meer hanteerbaar zijn. LowsterCoaching werkt o.a. samen met het CJG, scholen, diverse aanbieders van jeugdhulp en Jeugd-ggz, de huisarts en paramedische aanbieders. LowsterCoaching en Distinto werken op verschillende manieren samen: over en weer wordt doorverwezen waardoor het op- en afschalen van de hulp soepel verloopt, maar ook gebeurt het dat er vanuit de diverse disciplines gelijktijdig samengewerkt wordt rond kind en gezin.
www.lowstercoaching.nl

Scholen

Distinto zoekt actief de samenwerking op met het onderwijs en biedt jeugdhulp op locatie bij onderstaande scholen:

 

  • VSO Discovery College (Yulius) in Barendrecht
  • SBO De Wijngaard in Barendrecht
  • SBO De Wilgen in Barendrecht
  • SBO De Kameleon in Papendrecht
  • SBO De Burcht in Ridderkerk
  • SBO De Akker in Sliedrecht