Klantportaal

Het klantdossier

Voor alle klanten van Distinto wordt bij aanvang van de begeleiding of behandeling een klantdossier geopend. In dit dossier worden persoonlijke gegevens opgeslagen en wordt de voortgang bijgehouden. Inzage is mogelijk via een persoonlijk, digitaal klantportaal.

Op de site van de rijksoverheid staat meer informatie over wie inzage mag hebben in het klantdossier.

> Ga naar de website van de rijksoverheid.

Het klantportaal

In het klantportaal is het mogelijk om:

  • Rapportages te lezen;
  • Plannen en evaluatieverslagen in te zien;
  • Documenten digitaal te ondertekenen;
  • Afspraken in een agenda inzichtelijk te hebben;
  • Berichten te sturen of informatie uit te wisselen met mentor, begeleider of behandelaar.

Direct na het intakegesprek geeft het secretariaat toegang tot het klantportaal. Als uw kind jonger is dan 16 jaar, dan heeft u als ouder de bevoegdheid om te beslissen wie toegang krijgt tot het klantportaal. Is uw kind ouder dan 16 jaar, dan mag uw kind hierover beslissen.

Toegang tot het klantportaal is niet verplicht. Toestemming tot inzage kan op ieder moment weer ingetrokken worden.

Tips voor veilig gebruik:

  • Ga zorgvuldig om met gebruikersnaam en wachtwoord;
  • Deel het wachtwoord niet met anderen;
  • Kies ervoor het wachtwoord niet automatisch op te slaan;
  • Zorg dat de computer, laptop of tablet goed beveiligd is.

Druk op de onderstaande knop om het klantportaal te openen.