Zorg en onderwijs

Aanbod op school

Het komt voor dat een kind op school meer zorg en aandacht nodig heeft, dan een leerkracht op dat moment kan bieden. Hierdoor dreigt een kind vast te lopen in zijn of haar ontwikkeling en kunnen ernstige gedragsproblemen optreden. In dergelijke situaties kan jeugdhulp op school ingezet worden. Wij bieden deze vorm van jeugdhulp in verschillende varianten aan.

De eerste variant is individuele begeleiding in of buiten de klas. Met het kind wordt gewerkt aan persoonlijke doelen, waarbij het streven is om (weer) zonder extra hulp in de klas te kunnen functioneren. Dit is mogelijk op iedere school. Voor deze vorm van jeugdhulp is een beschikking nodig, afgegeven door de huisarts of het wijkteam en in overleg met school.

Daarnaast bieden we op diverse scholen in de regio preventieve jeugdhulp aan. Een medewerker van Distinto is onder schooltijd in de school aanwezig en kan ‘op afroep’ ingezet worden voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het komt ook voor dat deze medewerker in groepsverband met kinderen aan de slag gaat, bijvoorbeeld op gebied van sociale vaardigheden of weerbaarheid. Deze vorm van jeugdhulp wordt gefinancierd vanuit een door de gemeente afgegeven budget per school en is bedoeld om bij te dragen aan een veilig leef- en leerklimaat in school en uitval te voorkomen.

Aanbod op locatie (Learn2Do)

Het komt voor dat jeugdhulp op school voor een kind onvoldoende helpend is, of dat een kind niet meer naar school kan, omdat er te veel gebeurd is. Deze kinderen komen thuis te zitten. Voor deze zogenaamde ‘thuiszitters’ bieden we een programma op locatie aan. Dit programma (Learn2Do) is bedoeld voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die niet in staat zijn om onderwijs te volgen binnen het traditionele schoolsysteem. Het programma helpt hen om te leren en te ontwikkelen in een voor hen passende omgeving, met als doel terugkeer naar school of uitstroom naar een passende leerwerk- of stageplek.

Het programma start met begeleiding in de thuissituatie. Tijdens deze periode maken we kennis met het kind en het gezin en werken we toe naar deelname aan het programma op locatie. Naast deelname aan het vaste groepsprogramma is er ruimte voor maatwerk, bijvoorbeeld als het gaat om het maken van schoolopdrachten.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit jeugdzorgwerkers en behandelaren.

Wat mag een kind van ons verwachten:

  • We leveren maatwerk
  • We bieden rust en stabiliteit
  • We bouwen aan zelfvertrouwen door het opdoen van positieve ervaringen
  • We geven erkenning voor de aanwezige beperking en gaan op zoek naar kwaliteiten
  • We werken intensief samen met ouders en andere belangrijke personen uit het netwerk
  • We werken aan sociale vaardigheden 

Op dit moment is er een aanmeldingsstop voor Learn2Do

 

 

Op onderstaande data is er geen Learn2Do

Voorjaarsvakantie 19-02-2024 t/m 23-02-2024
Goede Vrijdag 29-03-2024
Tweede Paasdag 01-04-2024
Meivakantie 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Studiedag 16-05-2024
Tweede Pinksterdag 20-05-2024
Zomervakantie 15-07-2024 t/m 25-08-2024
Studiedag 01-10-2024
Herfstvakantie 28-10-2024 t/m 01-11-2024
Beleidsdag 14-11-2024
Kerstvakantie 21-12-2024 t/m 05-01-2025