Behandelende training

We bieden diverse behandelende (groeps)trainingen rondom thema’s als angst, zelfbeeld, sociale weerbaarheid en probleemoplossend vermogen. Te denken valt aan Brain Blocks, het Vriendenprogramma, ‘Stop! Hoe los ik het op?’ of COMET.

Stop! Hoe los ik het op?

Deze training is bedoeld voor kinderen die problemen ervaren in het contact met leeftijdsgenootjes, omdat zij de gevolgen van hun gedrag niet goed kunnen overzien en omdat zij moeite hebben met situaties waarbij het anders gaat dan dat zij verwachten. Tijdens de training leren de kinderen hun probleemoplossend vermogen te verbeteren.

> Meer informatie

VRIENDEN

Deze training bestaat uit acht groepsbijeenkomsten. Kinderen en jongeren krijgen aan de hand van oefeningen en in contact met de ander verschillende vaardigheden en technieken aangereikt die hen helpen om met gevoelens van angst en depressie om te gaan.

> Meer informatie

Brain Blocks

Vindt uw kind het moeilijk om woorden te geven aan gedachten en gevoelens? Heeft uw kind vaak een vol hoofd? Reageert het negatief op onduidelijkheden of veranderingen? Dan kan Brain Blocks mogelijk helpen! 

> Meer informatie

COMET

COMET is een behandelende training waarin jongeren in een groep aan hun zelfbeeld werken. Ze leren om positief te denken en positieve gevoelens op te roepen. Het is een vorm van cognitieve gedragstherapie.

> Meer informatie