Training

Stop! Hoe los ik het op?

Deze training is bedoeld voor kinderen die problemen ervaren in het contact met leeftijdsgenootjes, omdat zij de gevolgen van hun gedrag niet goed kunnen overzien en omdat zij moeite hebben met situaties waarbij het anders gaat dan dat zij verwachten. Tijdens de training leren de kinderen hun probleemoplossend vermogen te verbeteren.

> Meer informatie

Brusjes

Een brus is een broer of zus van iemand met een diagnose. Een brus groeit vaak op in de schaduw van zijn broer of zus. Het gedrag van broer of zus kan lastig zijn om mee om te gaan. Brusjes voelen zich vaker niet gezien of gehoord en cijferen zichzelf sneller weg dan leeftijdsgenootjes. In deze training van Distinto staat de brus centraal!

> Meer informatie

VRIENDEN

Deze training bestaat uit acht groepsbijeenkomsten. Kinderen en jongeren krijgen aan de hand van oefeningen en in contact met de ander verschillende vaardigheden en technieken aangereikt die hen helpen om met gevoelens van angst en depressie om te gaan.

> Meer informatie

Ho, tot hier en niet verder!

Weerbaarheid is een belangrijk onderdeel van de sociale ontwikkeling van kinderen. Deze training leert kinderen voelen, denken en doen door middel van bewegingsoefeningen. Kinderen oefenen met het aangeven van grenzen en daarbij is er veel aandacht voor hoe je respectvol om kunt gaan met elkaar. Doel: het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen!

> Meer informatie

ASS bij je man, wat dan?

Deze partnertraining is bedoeld om via inzicht begrip te kweken en wegen te zoeken om elkaar als partners weer te vinden, met respect voor de eigenaardigheden van de ander en ook voor de beperkingen die een autismespectrumstoornis (ASS) met zich meebrengt.

> Meer informatie